Oslo katolske bispedømme søker Web-/Kommunikasjonsrådgiver

ee9d6bee-dcf1-4477-a45c-c13ac62f03a1.pngOslo katolske bispedømme har 25 menigheter og omfatter de 13 sørligste fylkene i Norge. Vi er 50 ansatte sentralt og rundt 80 prester, i tillegg flere lokalt ansatte i menighetene. Bispedømmet vokser raskt og betjener over 135.000 registrerte katolikker fra 200 land. 

Oslo katolske bispedømme har ledig fast stilling som rådgiver i avdeling kommunikasjon. Vi arbeider aktivt med kommunikasjon og satser på å utvikle digitale løsninger. Målene våre er at det vi kommuniserer skal være oppdatert, helhetlig, tilgjengelig og tilpasset målgruppene. Vi søker en initiativrik og engasjert rådgiver med forståelse for den katolske kirkes oppdrag i Norge og for kommunikasjonsarbeid på en flerkulturell arena.

ARBEIDSOPPGAVER:

 • Omsette våre kommunikasjonsbehov til konkrete løsninger
 • Strategisk og operativt kommunikasjonsarbeid internt og eksternt
 • Innholdsforvaltning og produksjon av innhold til våre ulike kanaler
 • Sikre god kommunikasjon med ulike målgrupper og at innhold er brukerorientert
 • Strategisk og operativt arbeid med sosiale medier og digital kommunikasjon 

KVALIFIKASJONER:

 • Høyere relevant utdanning fra universitet eller høyskole
 • Solid erfaring fra mediehåndtering, kommunikasjon og operativ og strategisk bruk av sosiale medier
 • Kunnskap om brukersentrert utforming, brukskvalitet og universell utforming
 • Solid erfaring fra innholdsutvikling i digitale kanaler, inkludert sosiale medier og med å jobbe på tvers av flater/kanaler
 • Kjennskap til digitale analyseverktøy
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne 

PERSONLIGE EGENSKAPER:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til målorientering og gjennomføring av prosjekter
 • Kunne arbeide strukturert og ryddig
 • Være fleksibel og serviceinnstilt
 • God religions-, kultur- og samfunnsforståelse

 VI KAN TILBY:

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Et dedikert arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kolleger
 • Hyggelige lokaler sentralt i Oslo
 • Lønn etter avtale

Tiltredelse etter nærmere avtale

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til kommunikasjonsleder Hans Rossiné, tlf 4806 3740. Søknad med CV sendes hans.rossine@katolsk.no innen 12. mai 2016.