Velkommen til rosenkransfeiring på Lunden kloster


Jubileumsstempel--OP-800.pngI anledning 800-årsjubileet for Dominikanerordenens opprettelse, fikk hvert kontemplativt dominikanerinnekloster verden over tildelt to dager for å be rosenkransen og feire den for Dominikanerordenen og hele Kirken. Slik danner vi en vakker, forsterket bønnekjede i dette jubileumsåret.

Lunden kloster har fått tildelt 14.-15. mai som bønnedager.

 ”Utholdende i bønn sammen med Maria, Jesu mor, streber de etter Den hellige ånds fylde,  for at de med utildekket ansikt skal gjenspeile Herrens herlighet...” (Fra Konstitusjonene for nonnene i Dominikanerordenen)  

Vi inviterer hele den dominikanske familie og alle andre til følgende program i Lunden kloster:  

Lørdag, 14. mai (pinseaften)  

• Kl.10.00: Messe etterfulgt av en enkel prosesjon til Lourdesgrotten i klosterhagen.

• Kl.17.30: Rosenkrans etterfulgt av 1. pinsevesper, deretter  foredrag om rosenkransen ved sr. Anne-Lise i klosterets kapell, og kirkekaffe med anledning til å stille spørsmål.  

Søndag, 15. mai (pinsedag)

• Kl.10.00: Høymesse

• kl.18.00: Rosenkrans fulgt av  høytidelig vesper.

 HJERTELIG VELKOMMEN! 

Melding fra Lunden kloster