Oslo: Velkommen til pontifikalmesse i St. Hallvard 13. mai

Den hellige Hallvards festdag er 15. mai, men siden denne dagen i år er pinsesøndag, feirer St. Hallvard menighet i Oslo i år sin skytshelgen 13. mai. En rekke gjester er invitert til feiringen, som inngår i sluttspurten i menighetens jubileumsår. Feiringen starter med pontifikalmesse presidert av biskop Bernt Eidsvig klokken 17. St. Hallvardguttene deltar. Deretter er det kirkekaffe i menighetssalen. 

Velkommen!