Kortidsengasjement i St. Olav bokhandel

Vi søker en medarbeider fra høsten og ut januar 2017.

Arbeidstid: 2 dager i uken, fortrinnsvis tirsdag og fredag og 2. el. 3. hver helg. I november og desember er det ønskelig med fulltidsengasjement. Arbeidstiden følger bokhandelens åpningstider.

St Olav bokhandel er en butikk som fokuserer på den katolsk kristne kulturen. Vi har også litteratur om kristen kultur og tro generelt og ønsker å vise den brede arven som vår tro står i. Vi fører foruten bøker, kors og krusifikser, medaljonger, lys, røkelse, krybbefigurer, ikoner og kirkemusikk.

For å komme i betraktning for denne stillingen, bør du ha kjennskap til den katolsk-kristne arven, være serviceinnstilt, tålmodig og kunne mestre data, da litt av oppgaven går ut på å oppdatere og vedlikeholde vår nettbutikk.

NB! Grunnet tekniske problemer med vår mailserver har eventuelle søknader sendt inn i juli ikke blitt registrert. Har du sendt inn søknad på mail i juli ber vi deg vennligst om å sende inn søknaden på nytt.


Lønn: Etter avtale.
Søknadsfrist: 15. august.
Spørsmål kan rettes til Marianne Fjordholm.