Nye rutiner for å fjerne biskoper som forsømmer sine plikter i blant annet overgrepssaker

Pave Frans har etablert juridiske prosedyrer for å fjerne biskoper som handler uaktsomt i overgrepssaker i sine respektive bispedømmer.

I nye retningslinjer, publisert lørdag den 4. juni, slo pave Frans fast at biskoper må holdes ansvarlig når de unnlater å beskytte de troende fra pedofile prester. Ikke minst ofre for seksuelle overgrep i Kirken og deres advokater har vært pådrivere for de nye retningslinjene, og har lenge anklaget biskoper for å dekke over misbruk og flytte voldtektsforbrytere fra sogn til sogn i stedet for å rapportere dem til politiet.

I de nye retningslinjene slår paven fast at kirkeretten allerede tillater at biskoper kan fjernes fra sitt embede der det foreligger «alvorlige grunner». Det Den hellige far nå imidlertid ønsker, er å presisere at uaktsomhet, eller forsømmelser, spesielt forsømmelser i håndtering av overgrepssaker, kan koste en biskop jobben.

Biskoper «må med særlig flid beskytte de svakeste i sin hjord», skriver paven i sin nye motu proprio.

Loven endrer det opprinnelige forslaget som i fjor ble godkjent av paven, nemlig å etablere en domstol (et tribunal) under Troslærekongregasjonen for å håndtere slike uaktsomhetssaker. Den hellige fars rådgivningsgruppe for overgrepssaker hadde anbefalt denne kongregasjonen å straffeforfølge uaktsomme biskoper, siden det er dette organet som allerede har ansvar for å håndtere faktiske overgrepssaker blant geistlige.

På grunn av en rekke juridiske og byråkratiske problemstillinger rundt det opprinnelige forslaget, bestemte pave Frans seg for å strømlinjeforme prosedyren og legge oppgaven til de vatikanorganer som allerede håndterer bispesaker.

I den nye loven slår Frans fast at en biskop kan fjernes dersom hans handlinger eller unnlatelser forårsaker «grov skade» – fysisk, moralsk, åndelig eller økonomisk – for enkeltpersoner eller grupper.

Når sakene gjelder seksuelle overgrep, er det nok at forsømmelsen er «alvorlig», heter det i loven.

Prosedyrene slår fast at Vatikanet skal innlede etterforskning når det foreligger «seriøse bevis» for en biskops uaktsomhet. Biskopen vil bli informert og har rett til å forsvare seg. Som konsekvens av undersøkelsen kan Vatikanet forberede en resolusjon for å fjerne biskopen eller be ham om å gå av innen 15 dager. Hvis han ikke følger pålegget, kan Vatikanet gå videre med å utstede en resignasjonsresolusjon.

Enhver beslutning om å fjerne en biskop må først godkjennes av paven, som vil bli assistert av en gruppe juridiske rådgivere, heter det i loven.

Pavens apostoliske brev, som bærer tittelen Come una madre amorevole, foreligger foreløbig i offisiell form kun på italiensk.

av Adm — publisert 06.06.2016, sist endret 06.06.2016 - 14:16