Nytt menighetsråd i Bergen

Den 11. og 12. juni ble det holdt valg til menighetsråd i St. Paul menighet i Bergen. Det nye rådet ser slik ut:

Valgte medlemmer:
Saul Garcés Borquez, Maria Cristina Hesjedal, Quốc-Long Nguyễn, Anne Samuelsen, Eugene Sebastian, Krzysztof Śledzki

Vararepresentanter:
Arne Kleppestrand og Ryszard Marek Ukraiński.

Utnevnt av sognepresten:
Robert Dayanandan, Johann Falkenberg, Nguyễn văn Mến

Som konsultative representanter for Sogn og Fjordane fortsetter:
Traute Dvergsdal, Marcin Fójcik, Paweł Mielnik 

Som konsultative representanter for Voss fortsetter:
Damian Kalawski, Marisa Taylor

Det nye rådet konstitueres etter sommerferien.

Melding fra St. Paul menighet

av Adm — publisert 20.06.2016, sist endret 23.06.2016 - 11:33