Mariaprosesjon i Oslo lørdag 13. august

Mariaprosesjon2016.pngVelkommen til oslomenighetenes tradisjonelle fellesfeiring av Guds mor i august!

På en lørdag nær høytiden for Marias opptagelse i himmelen arrangerer menighetene i Oslo, St. Olav, St, Hallvard og St. Johannes en felles feiring. Bli med på prosesjon, sang og rosenkransbønn på forskjellige språk gjennom Oslos gater.

Ministranter fra årets Norgesmesterskap i ministrering deltar.

Fredag 12. august klokken 18
Vigiliemesse og fest i St. Johannes

Lørdag 13. august 16.30
Innledning i St. Hallvard kirke
Prosesjon gjennom byen til St. Olav domkirke

Lørdag 13. august 18.00
Høymesse i St. Olav domkirke