Åpen kveld i St. Hallvard Kirke

Legfransiskanerne i Oslo og Lillestrøm inviterer for 32. gang til Åpen Dag/Kveld der alle er

velkomne til å høre foredrag om av et tema som handler om Frans av Assisi eller som på annen

måte er inspirert av fransiskansk spiritualitet.

Årets arrangement finner sted i St. Hallvard kirke tirsdag 18. oktober kl 19.00.  For dem som

ønsker det, er det messe kl 18.00.  Temaet er pavens encyklika "Laudato Si'" om klimaendringer. 

Som foredragsholder har vi fått dominikanersøster Katarina Pajchel O.P.

plakat.jpg