Bildet av den barmhjertige Jesus til Bergen

Som høydepunkt i feiringen av Barmhjertighetens år, får St. Paul menighet den 24. september-1. oktober 2016 besøk av bildet Den barmhjertige Jesus. Dette er et bilde som året rundt er på reise fra menighet til menighet i Polen. 

Peregrinatio-plakat2-page-001.jpg

I helgens nummer av Søndagsbladet i St. Paul skriver sognepresten:

Kjære menighet.

Et bilde er bare et bilde! Eller er det bare det? Er det kanskje mer? Som høydepunkt i feiringen av Barmhjertighetens år, får St. Paul Menighet den 24. september besøk av bildet av Den barmhjertige Jesus. Dette er et bilde som året rundt er på reise fra menighet til menighet i Polen. Sammen med våre polske prester har jeg anmodet om at dette bildet måtte komme til Bergen og vår menighet. 

Men så er det ikke bare et bilde som kommer til oss, et bilde, som vi til og med allerede har en kopi av i vår kirke. Vi forbereder oss for å ta imot bildet av Den barmhjertige Jesus, med retrett og foredrag, med andakter og skriftemål, slik at vi kan åpne oss for å ta imot, ikke noen penselstrøk med oljemaling på et lerret, men Jesus selv, Den Barmhjertige, som vi stoler på. «Jesus, jeg stoler på deg!» ber vi, synger vi. Ja, vi setter vår lit til ham, som for vår skyld ble menneske, led, døde og oppsto for oss; han som lever i dag og som har sagt at: «Der hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem.»

Så er det altså ikke bare et bilde som kommer, men Jesus selv kommer og er midt iblant oss, når vi tar imot hans bilde. I våre messer og andakter får vi møte Guds Barmhjertighet, som vi alle så sårt trenger til. Måtte dette møte gjøre vår tro mer levende slik at vi kan skride frem på Frelsens vei.

Jeg oppfordrer alle i menigheten til å møte frem på lørdag den 24.9. kl. 16.30 på Museumsplassen (eller hvis det regner, foran St. Paul kirke) for å ta imot Den barmhjertige Jesus og la ham få komme inn i våre hjerter.

Dom Alois

 

 

av Adm — publisert 19.09.2016, sist endret 19.09.2016 - 14:45