Det norske breviaret er komplett!

Tidebønner komplett.jpgI og med utgivelsen av Lesninger til tidebønnene bind IV – supplementsbind 3 i sommer, er det norske breviaret nå komplett. Det består av fire hovedbind – burgunder for advent og jul (Bind I), blått for faste (Bind II), brunt for påsken (Bind III) og grønt for det alminnelige kirkeår (Bind IV) – samt fem tilleggsbind til lesingsgudstjenesten i det alminnelige kirkeår (Supplementsbind I, II, III, IV, V).

Det foreligger også – i fire bind – musikk til tidebønnene: Antifonarium I, II, III og IV

Prosjektet med å produsere en fullstendig norsk utgave av Liturgia Horarum har holdt på i flere år. Det fjerde og siste hovedbind, Bind IV, ble ferdigstilt i begynnelsen av 2007. Prosjektet har vært et stort dugnadsarbeid opprinnelig ledet av sr. Liv Due Robak OP og p. Per Bjørn Halvorsen OP. Sammen fullførte de breviarets fire hovedbind samt ett supplementsbind før de begge dessverre forlot denne verden. Sr. Ina Andresen OCSO overtok da stafettpinnen og har vært ansvarlig for arbeidet med de fire siste tilleggsbindene. Hun har vært hjulpet av en rekke frivillige oversettere, språkvaskere og korrekturleser, noen av dem univeristetslærere.

Musikkansvarlig for det store tidebønnprosjektet har vært Wolfgang Plagge (komponist) og sr. Ragnhild Marie Bjelland OP (musikkordinator). De skal ha stor takk for det svært omfattende arbeidet.

Uten de nevntes utrettelige innsats hadde den komplette norske utgaven av Liturgia Horarum aldri latt seg realisere.

«I tusener av år, gjennom talløse slektledd,
har Guds folk på vandring bedt,
tryglet, takket og lovprist Gud

med de samme ord som vi i dag.
Allikevel blir sangen stadig rikere,
stadig mer meningsfylt for oss,
den vil alltid være ny.»

Norsk katolsk bisperåd i forordet til breviaret

 

av Adm — publisert 14.09.2016, sist endret 14.09.2016 - 11:21