Ledig stilling: NUK søker organisasjonskonsulent med kommunikasjonsansvar

hjertenuk.jpgNorges Unge Katolikker (NUK), Den katolske kirkes barne- og ungdomsorganisasjon i Norge, arbeider for å skape katolsk identitet hos unge og fremme fellesskap i Kristus. Organisasjonen har ca. 80 lokallag og rundt 3000 medlemmer. NUK har tre ansatte lokalisert i Oslo og hundrevis av frivillige som blant annet arrangerer leirer og kurs, gir ut blader, jobber med humanitært arbeid og støtter opp om lokal aktivitet i menighetene.

I denne stillingen søker NUK en organisasjonskonsulent med kommunikasjonsansvar. Organisasjonskonsulenten vil ha mye ansvar for organisasjonens kommunikasjon utad både til våre medlemmer og til andre interesserte. Vi er i en prosess hvor vi skal oppdatere nettstedet vårt og ønsker en organisasjonskonsulent med erfaring fra nettpublisering, gjerne i WordPress. I tillegg gir NUK ut bladene Arken, Q og Credimus hvor organisasjonskonsulenten skal hjelpe til med det grafiske, layout og støtte våre frivillige redaktører.

I årene fremover satser NUK på økt aktivitet og større medlemsmasse. Vi ønsker derfor at kommunikasjonsarbeidet vårt på nettsted, i bladene og på sosiale medier skal nå ut til nye grupper. Vi ser derfor etter en person som har gode formidlingsegenskaper, god muntlig og skriftlig fremstillingsevne og som liker å jobbe med kommunikasjon.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Oppgradering/fornyelse av vårt nettsted nuk.no
 • Publisering og oppdatering på vårt nettsted nuk.no
 • Publisering og oppdatering av NUK i sosiale medier.
 • Faglig ansvar for all vår kommunikasjon med medlemmer og eksternt.
 • Utforming og produksjon av materiell som sendes ut fra NUK.
 • Arbeid med bladene, kontakt med trykkeri og oppfølging av redaksjonene.
 • Oppfølging av redaksjonene og flere av våre utvalg.

 

Kvalifikasjoner:

 • Helst høyere utdanning innen kommunikasjon, medier og informasjon.
 • Relevant arbeidserfaring kan veie opp for manglende utdannelse.
 • Nettpublisering og produksjon av innhold til nettsted og blader.
 • God kjennskap til sosiale medier.
 • Svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk. Kjennskap til flere språk er en fordel.
 • God kjennskap til NUK og Den katolske kirke i Norge er også en fordel

 

Personlige egenskaper:

 • Sterk formidlingsevne
 • Interesse for design og layout
 • Resultatorientert og handlekraftig
 • Gode samarbeidsegenskaper, men også evne til å jobbe selvstendig
 • Analytisk og nytenkende

 

Vi tilbyr:

 • En spennende og meningsfylt jobb
 • Varierte og faglig utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et ungt og spennende arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for å påvirke eget arbeid og utvikle det katolske ungdomsarbeidet i Norge
 • Mulighet til å jobbe for en levende og dynamisk organisasjon
 • Fulltidsstilling

Lønn og tiltredelse etter avtale.

 

Søknadsfrist er fredag 25. oktober 2016. 

 

Ved spørsmål om stillingen kontakt generalsekretær Henrik Emil Greve (23219540, gensek@nuk.no) eller leder Joakim Ramse (97145519, leder@nuk.no). Søknad med kortfattet CV sendes til: gensek@nuk.no innen 21. oktober.