Alt om pavebesøket

Mandag 31. oktober klokken 11.00 lander pave Frans på Malmø lufthavn. Da er det 27 år siden sist en pave besøkte Norden. I denne artikkelen får du lenker til både sendinger, facebook-sider samt artikler slik at du kan holde deg oppdatert om det historiske pavebesøket.

Pavens historiske besøk til Lund og Malmø finner sted i anledning av at katolikker og lutheranere i fellesskap markerer at det er gått 500 år siden reformasjonen. Den katolske kirke og Det lutherske verdensforbund (LVF) er enige om at Lund er et godt sted å markere reformasjonen. LVF ble grunnlagt i Lund i 1947. Lunds domkirke, hvor den økumeniske gudstjenesten finner sted den 31. oktober, har en tusenårig historie som deles av katolikker og lutheranere. Det lutherske verdensforbund og Vatikanet inviterer til møtet den 31. oktober. Vertskap er Svenska kyrkan i nært samarbeid med Den katolske kirke i Sverige og Sveriges kristne råd.

Katolsk messe

Tirsdag 1. november klokken 9.30 feirer pave Frans messe på Swedbank stadion i Malmø. Messen overføres direkte på NRK 1 og nrk.no.

Pavens to dagers besøk i Norden finner følgende gjenklang i vår katekisme (822):

«Omsorgen for gjenopprettelse av enheten deles av hele Kirken, 
både legfolk og hyrder. 
Men man må være seg bevisst 
at arbeidet for å forsone alle kristne 
i den ene og udelte Kristi Kirkes enhet 
overgår menneskets krefter og evner. 
Derfor setter vi alt vårt håp til Kristi bønn for Kirken, 
til Faderens kjærlighet til oss og Den Hellige Ånds kraft.»

 

Her kan du følge pavebesøket direkte og/eller bli oppdatert:

www.katolsk.no

www.nrk.no (tv-sending NRK 1 den 31.10 kl 14.25 og den 1.11 kl 09.05)

www.katolskakyrkan.se

https://www.facebook.com/stockholmskatolskastift/

 

Her kan du lese mer om pavebesøket og bakgrunnen:

Pavens program http://www.katolskakyrkan.se/pavens-besok

Om pave Frans http://www.katolsk.no/biografier/utenriks/bergoglio

Den katolske kirke i Sveriges informasjonssider http://www.katolskakyrkan.se/pavens-besok

Pressemeldingen om pavebesøket http://www.katolsk.no/nyheter/2016/01/pave-frans-besoker-sverige

Kirkenes Verdensråds offisielle nettside for besøket http://www.lund2016.net/

Svenska Kyrkans nettsider om besøket https://www.svenskakyrkan.se/hope2016

Dokumentet "Fra konflikt til fellesskap" https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/mellomkirkelig-rad/okumenikk-og-kirkesamarbeid/internasjonale-okumeniske-organisasjoner/fra-konflikt-til-fellesskap/

Hyrdebrev fra Den nordiske bispekonferanse http://www.katolsk.no/nyheter/2016/10/hyrdebrev-fra-den-nordiske-bispekonferansen-fra-konflikt-til-fellesskap

Kardinal Kurt Koch kommenterer og forklarer besøket http://www.romereports.com/2016/10/26/to-celebrate-or-not-to-celebrate-a-look-at-pope-francis-multifaceted-trip-to-sweden

Den katolske kirkes forhold til andre kirker og kirkesamfunn http://www.katolsk.no/tro/tema/ekumenikk

Katolsk tro - tematisk artikler http://www.katolsk.no/tro/tema