Åpent seminar om Pave Frans rundskriv «Laudato Si’»

 

ÅPENT LØRDAGSSEMINAR

29.okt 2016, kl.11 - 15

St Joseph Retrettsenter, Grefsen

 

Legmaristene har innbudt

Pater Arne Marco Kirsebom, ss.cc.

til å holde et foredrag om

Pave Frans rundskriv «Laudato Si’»

som grunnlag for vår refleksjon over hvordan vi,

som prøver å gjøre alt «slik Maria ville ha gjort det»,

skal være med på det som paven kaller

OMSORG FOR VÅRT FELLES HJEM

 

Vi avslutter med Non og lunsj ca.14.15

 

KONTINGENT (for å dekke enkel lunsj og bevertning) kr.150,-

PÅMELDING (for å kunne beregne bevertning)

til Annefi Torp, 41256888 eller annefi.torp@gmail.com 

senest torsdag 27.okt