Bønn for kall i St. Dominikus 6. oktober

Første torsdag i måneden ber de troende i Oslo katolske bispedømme spesielt for kall til preste- og ordensliv. Alle menigheter og klostre i bispedømmet oppfordres til å gjøre dette lokalt, og alle katolikker oppfordres til å be alene og i familien. I St. Olav domkirke i Oslo (eller i en annen kirke om så er angitt) holdes det en egen messe på denne dagen med påfølgende kirkekaffe.

Oktober måneds "Bønn for kall"-messe i Oslo katolske bispedømme feires i St. Dominikus kirke 6. oktober kl. 18.30.  

Søster Mette Andrésen OP deler en betraktning, og under kirkekaffen vil maleren Liv Benedicte Nielsen fortelle om legfransiskanerne.
 
Alle er hjertelig velkomne!
 
av Adm — publisert 05.10.2016, sist endret 05.10.2016 - 18:19