Katolikk blir FN-sjef

António Guterres.jpgAntónio Guterres blir FNs nye generalsekretær etter Ban Ki-moon. Guterres er tidligere statsminister i Portugal og engasjert katolikk.

FNs sikkerhetsråd valgte torsdag Antonio Guterres som ny generalsekretær fra januar 2017. Guterres var portugisisk statsminister fra 1995 til 2002 og FNs høykommisær for flyktninger fra 2005 til 2015. Han er en dypt troende og aktiv katolikk, har mottatt den spanske fortjenesteorden «Isabella den katolskes orden» og tilhører det portugisiske sosialistpartiet, Partido Socialista.

En glimrende mann

Valget av Guterres hilses velkommen av politikere og ledere over hele verden.

- Dette er det beste mulige utfallet for verden og FN. En glimrende statsmann, skriver utenriksminister Børge Brende i en gratulasjonshilsen på twitter.

Felles verdier

I et intervju med Time i sommer, understrekte António Guterres at generalsekretæren i FN må være en tydelig talsmann for verdier som toleranse og solidaritet, verdier som deles av alle kulturer og religioner verden over.

- Det er flott at samfunn blir multi-etniske, flerkulturelle og flerreligiøse. Mangfold er en styrke, ikke en svakhet. Stater og land må investere politisk, økonomisk, sosialt og kulturelt for å øke inkludering og unngå diskriminering, intoleranse, fremmedfrykt og ekstremisme. Det er viktig at alle opplever å høre til, sier Guterres til Time.

Store trender

Han mener det er viktig å forstå og analysere verdens mega-trender hvis man skal løse vår tids store utfordringer.

- Vi må forstå tidens tunge trender og skjønne hvordan de påvirker hverandre. Dette gjelder befolkningsøkning, klimaendringer, nye urbaniseringsformer som ikke skaper jobber og økonomisk vekst som skaper større ulikheter. Alt dette fører til at stater og institusjoner blir mer sårbare og at kampen om ressursene blir hardere, påpeker Guterres overfor Time.

Guterres understreker at FNs styrke ligger i verdigrunnlaget, verdier som alle religioner har til felles. Han mener en av FNs viktigste oppgaver fremover blir å bevare folks tillit og ikke overkjøre enkeltstater.

- Vi må passe på at vi er ledet av subsidiaritetsprinsippet. FN skal ikke gjøre ting som det enkelte medlemsland kan gjøre bedre, sier Guterres.

Globale ledere

Pave Frans er allerede av media utropt til verdens fremste globale leder i dag. Med António Guterres på plass som ny generalsekretær i FN, vil verdens to fremste globale ledere nå være katolikker.

 

av Heidi Øyma publisert 06.10.2016, sist endret 06.10.2016 - 14:27