Ledig stilling: Rektor ved St. Paul gymnas, Bergen

stpaul.jpgSt. Paul gymnas er en katolsk videregående skole som ble startet i 2012 som en avdeling av St. Paul skole. Gymnaset søkes nå fisjonert fra grunnskolen og forutsatt direktoratets godkjenning, søker vi rektor (daglig leder) fra 2017.

St. Paul gymnas er godkjent for inntil 270 elevplasser på studiespesialiserende utdanningsprogram og mottar offentlige tilskudd i henhold til friskoleloven. 35 pst. av skolens elever er medlem av den katolske kirke. I Norge er det nå fire katolske grunnskoler og en katolsk videregående skole.

Gymnaset holder til i det tidligere Florida sykehus som er blitt bygget om til formålet.

 

Vi anbefaler aktuelle søkere å orientere seg om skolen på våre hjemmesider: www.stpaulgymnas.no og om skolens grunnlag og egenart på hjemmesidene for den katolske kirke: www.katolsk.no/skoler.

 

Vi søker en rektor som tilfredsstiller kompetansekravene etter privatskolelovens § 4-2 og som har gode kunnskaper om skolens egenart. Rektor må ha personlig forankring i skolens verdigrunnlag samt vilje og evne til å bære fram skolens identitet.

 

Vi ønsker en tydelig leder

- som har lyst å bli rektor på en katolsk skole.

- som setter høye mål for elevenes menneskelige og faglige utvikling.

- som har ledererfaring og gode lederegenskaper.

- med gode samarbeidsevner.

- med god erfaring fra skoleverket.

- med god pedagogisk kompetanse, faglig integritet og trygghet.

- med god administrativ og økonomisk forståelse.

- med samfunnsmessig og sosialt engasjement.

- med tverrkulturell forståelse og gjerne erfaring fra andre land.

- som kan videreutvikle et positivt skolemiljø med høyt motiverte og kompetente ansatte.

- som er resultatrettet og som har høy arbeidskapasitet.

- som har, eller som er villig til å ta, kompetansegivende utdanning i skoleledelse.

 

Stillingen vil være underlagt prøvetid iht. arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Stillingen er innlemmet i Statens Pensjonskasse og forøvrig i henhold til friskolelovens § 4-4.

 

Søknad innen 20. november 2016 til

Styret ved St. Paul gymnas

Nygårdsgaten 124

5008 Bergen

 

Nærmere opplysninger ved henvendelse til

Gjermund Høgh, skoleråd for katolske skoler – 918 85 945, eller

Tom Schjelderup Skare, styreleder – 918 18 533