Nytt blikk på OKB

ae8292ee-6272-409a-a020-dd1fc7777c69.jpegEn arbeidsgruppe skal nå se på hvordan OKBs struktur og organisasjon kan være best mulig rustet for fremtiden. Gruppen er satt ned av biskop Eidsvig. Arbeidet ledes av Øystein Lund (bildet) - prest, medlem av Finansrådet og tilsynsdirektør i NOKUT, statens organ for kvalitet i utdanningen.

- Gruppen har allerede hatt sitt første møte. Vi ser frem til å gå i dialog med en rekke grupper både innenfor og utenfor bispedømmet for å få et best mulig grunnlag å gå videre på. Det er viktig at vi får snakket med mange og at dette blir en åpen prosess, forteller Øystein Lund.

Nye krav

Med seg i utvalget har han Manuela Osmundsen, msgr. Torbjørn Olsen og Anne-Mette Ringdal, personalsjef i OKB og gruppens sekretær.

- Utgangspunktet er å se på hva slags apparat biskopen vil trenge rundt seg i årene fremover og hvilke behov menighetene har for sentrale tjenester. Vi tar ikke sikte på en stor omlegging, men å tette igjen på de områder der det er behov for det og der vi kan trenge bedre oppfølging i takt med nye krav, fremholder Lund.

Enhetlig

Gruppen er også bedt om å se på grensesnittene mellom geistlig og ikke-geistlig del av organisasjonen, vurdere et par funksjoner spesielt og se på handlingsrommet for å få ulike deler av organisasjonen til å spille bedre sammen.

- Vi ønsker å se på hvordan vi kan få en enhetlig organisasjon hvor den geistlige og ikke-geistlige delen bedre kan utfylle hverandre. Vi skal se på og komme med forslag til hvordan vi kan etablere en bærekraftig modell og styringsstruktur for OKB som står seg i årene fremover, sier Lund.

Alle blir hørt

Han er opptatt av at alle relevante parter skal bli hørt.

- Vi vil involvere ansatte og prester, samt representanter for menighetene. Gruppen skal snakke med våre representative organer og konstellasjoner. Vi vil også åpne for at de som ønsker det kan ta direktekontakt med arbeidsgruppen.

Arbeidsgruppen har frist frem til 15. januar 2017 med å levere rapport med forslag til tiltak til biskopen.

- Det er en knapp tidsfrist og vi regner med at rapporten skal kunne avleveres innen fristen. Men skulle arbeidet trenge en utvidet frist for å få best mulig beslutningsgrunnlag, vil vi selvsagt holde muligheten åpen for å be om en forlenget tidsfrist, sier Øystein Lund.

 

Les mandatet til arbeidsgruppen her