St. Elisabethsøstrene avholder sitt XXV generalkapittel

St. Elisabethsøstrene avholder fra 3. til 27. oktober 2016 sitt XXV generalkapittel. Det finner sted i provinshuset ved via dell`Olmata i Roma. I kapittelet deltar 55 søstre fra 19 forskjellige land. Temaet for kapittelet er: „Herre, gi oss større tro (jfr. Luk 17,5). Tro – fundamentet for elisabethsøstrenes liv og sendelse”.

 

Generalkapittelet avholdes hvert sjette år og er kongregasjonens øverste myndighet. Blant andre ting vil det også velge ny generalpriorinne og medlemmer av generalrådet for de neste seks årene. Valget fant sted 6. oktober og Søster M. Samuela Werbińska ble gjenvalgt som generalpriorinne for nye seks år.

Medlemmer i generalrådet:

Generalvikar Søster M. Rafaela Fischbach

II Generalrådssøster M. Paula Zaborowska

III Generalrådssøster M. Weronika Tomczyk

IV Generalrådssøster M. Patrycja Sobinek

 

Den norske provins er representert ved provinsialsuperior Sr. M. Katarina Hodyr og Sr. M. Asumpta Balcerzak.

Mer kan det leses på kapittelets portal: http://www.kgeneralna2016.com/422948559