- Velfortjent fredspris

Santos.jpg- Nobelprisen til Colombias president, katolikken Juan Manuel Santos er en stor inspirasjon til å dra fredsprosessen i landet videre, sier Colombia-ekspert og programsjef i Caritas, Knut Andreas Lid til katolsk.no.

Den norske Nobelkomite har bestemt at Colombias president Juan Manuel Santos mottar Nobels fredspris for 2016. Santos får prisen for sin iherdige innsats for å bringe den mer enn 50 år lange borgerkrigen i Colombia til opphør. Krigen har kostet 220.000 menneskeliv og har drevet 6 millioner mennesker på flukt.

Inspirerer videre

- Nobelprisen til Santos er kjempeviktig for Colombia, mange hadde høye forhåpninger. At Santos får prisen skaper ny motivasjon etter at folkeavstemningen om den fremforhandlede fredsavtalen ble en nedtur. Selv motstanderne har gratulert Santos i dag, sier Knut Andreas Lid.

Med knapp margin sa et lite flertall av colombianske velgere sist søndag nei til fredsavtalen i en folkeavstemning. Lid forteller at resultatet ikke slo ut partene.

- De har satt seg ned og sett på den eksisterende fredsavtalen og sett på hvordan den kan bli mer akseptabel for de kritiske røstene. De har påbegynt en bred nasjonal dialog for å gjøre avtaleteksten bedre. De prøver å få alle parter med, men det blir neppe en ny folkeavstemning, sier Lid.

På ofrenes side

- Hva slags rolle har Den katolske kirke i Colombia spilt i denne prosessen?

- Den har hatt en helt sentral rolle. Kirken passet tidlig på at den ikke gikk ut og sa for eller mot FARC-geriljaen, stem ja eller nei til avtalen. Den tok ikke standpunkt, men oppfordret folk til å delta og velge selv. Kirken har hele tiden passet på å være på ofrenes side. Den har inntatt en god, konstruktiv rolle, gitt innspill i fredsprosessen og vært en aktiv dialogpartner for begge sider, forteller Lid.

Pushet på

Han understreker også pave Frans' rolle.

- Pave Frans har vært en aktiv støttespiller, han har hele veien uttalt seg positivt til prosessen. Han var på Cuba i fjor og oppfordret da sterkt partene til å finne sammen i en fredsavtale. Han lovet å besøke Colombia i 2017 hvis de fikk en avtale på plass, fremholder Lid.

Integrere

- Og så er det viktig å få frem at Den katolske kirke i Colombia er påtenkt en sentral rolle i den kommende forsoningsprosessen. Kirken er «ørene» i den colombianske befolkningen, den fanger opp hva folk snakker om. Den har en nøytral posisjon og lytter til alle parter. En stor oppgave fremover blir å føre geriljasoldatene i FARC tilbake til samfunnet. I dette integreringsarbeidet vil kirkens plass og arbeid være helt avgjørende, sier Knut Andreas Lid i Caritas.

Les Den norske Nobelkomites kunngjøring av Nobels fredspris 2016 her.

Billedtekst: Vinneren av Nobels fredspris 2016, Colombias president Juan Manuel Santos, her avbildet på forsiden av TIME.

av Heidi Øyma publisert 08.10.2016, sist endret 08.10.2016 - 20:05