Inntak av elever til 1. trinn og 8. trinn ved St. Sunniva skole, skoleåret 2017-2018

c0c16d16-1d3f-40f4-8f4d-821cc0118b38.pngSt. Sunniva skole er en katolsk kristen privatskole med 544 elever fordelt på 1. – 10. trinn, ca. 80 ansatte og egen skolefritidsordning (SFO) for elever på 1.-4. trinn. Skolen drives etter friskoleloven, samt egne statutter. Skolen har egen læreplan i kristendom, men følger de offentlige læreplanene i de andre fagene. Skolen ligger sentralt plassert i Oslo. For ytterligere informasjon om skolen; se vår hjemmeside www.stsunniva.no

 

Vi har for tiden inntak til 1. trinn og for nye elever til 8. trinn for skoleåret 2017-2018.
  • Barn som er født i 2011 skal begynne på 1. trinn.
  • Barn som er født i 2004 skal begynne på 8. trinn.

Inntaksreglementet for St. Sunniva skole er vedtatt av skolens styre og ligger på vår hjemmeside www.stsunniva.no under fanen «Info – søke om plass».

Foresatte søker inn sitt barn ved å fylle ut eget søknadsskjema som en kan hente ned fra skolens hjemmeside. Søknadsskjema og hjelp til å søke, fås ved henvendelse i skolens resepsjon.

Alle søkere skal ha skriftlig svar på sine søknader.

Vedtak om inntak er å regne som et enkeltvedtak etter forvaltningslovens § 2. Vedtak om skoleplass/avslag sendes skriftlig og er basert på skolens inntaksreglement.

 

Søknadsfristen er torsdag 1. desember 2016.

 

Med vennlig hilsen

Helene Hatle, rektor

Oslo, den 01.11.2016