Maria Sammut med kateketer fra St. Svithun.jpg

Maria Sammut med kateketer fra St. Svithun.jpg
Klikk for full størrelse… Størrelse:: 128KB
av Heidi Øyma publisert 17.01.2022, sist endret 07.11.2016 - 16:11