Nye St. Olav domkirke er innviet

plassering lys ved apostelkors.jpg- Måtte Kristi lys stråle i Kirken slik at alle folkeslag kan nå frem til sannhetens fylde.

Slik lød en av de mange vakre bønnene pavens utsending, kardinal  Cormac Murphy-O’Connor, fremsa under den storslåtte innvielsen av St. Olav katolske domkirke i Trondheim i går. Kardinalen er tidligere erkebiskop av Westminster (London), og pave Frans hadde nok de historiske båndene mellom England og Norge i mente da han valgte nettopp ham til å representere seg i denne messen, hvor 500 personer fylte det nye kirkerommet til siste plass. Ytterligere 250 kunne følge seremonien via storskjerm i menighetssenteret ved siden av.

Liturgien under en kirkevigsel er usedvanlig rik og uttrykker på en særskilt måte Kirkens mysterium. For alle dem som ikke selv var til stede denne dagen, her er liturgiheftet for seremonien.

Katolsk.no har hatt to flittige fotografer på plass under vigslingshelgen, Mats Tande og Jan-Erik Kofoed. Se bilder fra vigslingsmessen her.

Praktiske grunner gjør at en kirke gjerne blir tatt i bruk en stund før selve vigslingen, men i Trondheim var innvielsen lagt kort tid etter at arbeidene var ferdige. Vigslingsmessen ble altså den første messen i det ferske kirkerommet, noe som må sies å være i overensstemmelse med handlingens symbolikk. Den aller første liturgiske handlingen fant sted dagen før, med en høytidelig vesper. Bilder fra den finnes her og her. (Flere album fra helgen vil bli lagt ut etter hvert.)

Når den nye katedralen nå er tatt i bruk, er en lang ventetid for menigheten over. Under byggeperioden ble messene feiret i provisoriske lokaler, og de siste årene med den gamle kirken var det trangt om plassen i tillegg til at den tekniske standen var uakseptabel. Andre lokaliteter, som katekeserom og presteboliger, var også svært kummerlige, men nå blir det helt andre rammer for kirkelivet i trønderhovedstaden i og med at det nye anlegget også omfatter et rommelig og moderne menighetssentrum. Katolsk.no gratulerer katolikkene i Trøndelag med sin nye storstue!

 

Anbefales også: 

NRKs fine videopresentasjon av den nye kirken.

Fullsatte benker da ny domkirke ble innviet (NTB/NRK Trøndelag)

Katolikkene feiret sin nye katedral (Adresseavisen) 

Opptak av radiooverføringen av messen i den nyviede domkirken fra søndag 20. november