Studietur til Roma og Assisi våren 2017

Katolsk økoteologi

Studietur til Roma og Assisi våren 2017 med det teologiske menighetsfakultet. Se deres nettside med informasjon her.
Omsorg for skaperverket – fra Frans av Assisi til pave Frans i Roma.

Med encyklikaen Laudato Si’ har den nåværende pave plassert omsorg for jorden, vårt felles hjem, i kjernen av kristen tenkning og praksis Han har også gjort klimaspørsmålet til et moralsk anliggende, som alle må ta stilling til, og alle har et ansvar i. Han følger i sporet til mange av sine forgjengere, men i særlig grad Frans av Assisi. Han er like konkret og kompromissløs som helgenen fra 1200-tallet.

Kurset vil gi deltakerne en innføring i katolsk sosiallære med fokus på økologi. Deltakerne vil også bli nærmere kjent med Frans av Assisi som skrev Laudato Si’ - Hymnen (Solsangen) - og med pave Frans og hans miljøencyklika. Deres økologiske teologi og tenkning er et viktig bidrag i vår globaliserte tidsalder.

Emnet TEOL 5469/2442 "Økologisk teologi og globalisering, katolske perspektiver" (10 stp) har to varianter, på henholdsvis master- og bachelornivå. Emnet kan tas som et selvstendig emne innenfor katolsk sosiallære eller som et fordypningsemne for studenter som har tatt katolsk sosiallære.

Studieturen er åpen for alle – også for ikke-katolikker som er opptatt av økologi.

Obligatorisk del av emnet er en studieuke i Roma / Assisi 26. mars - 2. april 2017. En forberedende samling før og en oppfølgende samling etter studieturen vil også inngå i studietilbudet.

Emneansvarlig: Sr. Else-Britt Nilsen OP (e.b.nilsen@mf.no)
Ta kontakt med studieveileder dersom du har spørsmål: teologi@mf.no eller tlf.  22 59 05 00.

 

Gjengitt etter avtale