Rettssak startet i dag

Den sivile rettssaken OKB har anlagt mot Kulturdepartementet startet i Oslo tingrett i dag, fredag 2. desember.

Bakgrunnen for saken er at Kulturdepartementet har vedtatt at OKB må tilbakebetale 40 millioner kroner som departementet påstår bispedømmet har fått for mye i statsstøtte. OKB er uenige i departementets vedtak og mener bispedømmet ikke har fått for mye i offentlige tilskudd. OKB mener departementets vedtak ikke har hjemmel i norsk lov, bygger på feil fakta og vil ramme tilbudet til bispedømmets over 140.000 katolikker.

Stor interesse

På grunn av stor medieinteresse ble rettssaken ved oppstart i dag flyttet til en av de større salene i Oslo tinghus for å få plass til alle interesserte. OKB er representert i retten ved biskop Bernt Eidsvig og administrativ leder Lisa Wade. OKBs advokat er Lars Holo. Kulturdepartementet er representert ved avdelingsdirektør Eivind Tesaker. Statens advokat er regjeringsadvokat Anders Blakstvedt.

Spørsmålet Oslo tingrett skal ta stilling til, er ikke hvor mye penger som eventuelt skal tilbakebetales eller ikke, men om Kulturdepartementets vedtak om tilbakebetaling er gyldige. Kommer retten frem til at vedtakene er ugyldige, må Fylkesmannen i Oslo og Akershus foreta en ny behandling av hele sakskomplekset.

Skal tilbakebetale

OKBs advokat Lars Holo var helt tydelig i retten:

- Vi ønsker ikke en dom som gir tillatelse til å gå videre med telefonkatalogmetoden. Vi vil tilbakebetale statsstøtten for dem som under OKBs oppryddingsprosess svarte at de ikke var katolikker eller som ikke ønsket å stå i OKBs registre, sa Holo under sin fremleggelse av saken.

Regjeringsadvokat Blakstvedt vil på mandag holde sitt saksfremlegg. Da vil trolig også biskop Bernt Eidsvig gi sin partsforklaring. Saken var ventet å gå frem til neste fredag, men avsluttes sannsynligvis allerede onsdag til uken. Dom faller ventelig over jul.

 

Hør P4s nyhetsinnslag om saken her.