Paven takket Sverige

diplomat.jpgPave Frans holdt mandag 9. januar tale i Den Hellige Stol for utenlandske diplomater. Paven snakket om migrasjon og takket spesielt Sverige, Italia, Tyskland og Hellas for landenes generøse omsorg for mennesker på flukt og i nød.

Verdens ambassadører ved Den Hellige Stol ble tatt i mot for den tradisjonelle nyttårshilsenen. Diplomatkorpset omfatter i dag 182 stater som alle opprettholder diplomatiske forbindelser med Den Helige Stol. Under dette årlige arrangementet gir paven en av sine viktigste taler om verdenssituasjonen, med overblikk, analyser og budskap. 

Fredsfokus

Pavens åtte sider lange tale til ambassadørene fant sted i Den klementinske sal i Det apostoliske palass. Talens fokus var, ifølge Vatikanradioen, på fred og fredsskapende arbeid. Pave Frans sa at mange tar freden for gitt, i deler av verden som for 100 år siden befant seg midt i en verdenskrig. Mens andre deler av verden i dag jevnlig gir oss bilder av pågående konflikter, krig og død og mennesker på flukt.

Talen begynte med at paven gjentok sin overbevisning om at hver religion er kallet til å fremme fred. Han minnet om sitt fredsmøte i Assisi i september, og møtet med Den jødiske forsamling i Romas synagoge, samt møtet med muslimene i Bakus moské.

Vær tydelige

”Men vi vet at religionsmotivert vold ikke er fraværende” sa pave Frans, og oppfordret ”alle religiøse ledere til å si tydelig i fra at man ikke får drepe i Guds navn.”

Han sa at den europeiska historiens splittelse mellom kristne har vært preget av vold. Paven minnet om sitt besøk i Lund i november der han oppfordret til å lege historiens sår og vandre sammen mot kristen enhet.

Morderisk galskap

”Dessverre ser vi også i dag at religiøsitet brukes til å legitimere retten til å ta i bruk vold, istedenfor å være en vei til åpne seg for andre. Jeg snakker spesielt om den fundamentalistiske terrorismen”, sa paven og nevnte en rekke land som i løpet av 2016 ble offer for terrorangrep: ”Det dreier seg om en morderisk galskap som utnytter Guds navn for å spre død og fordervelse.”

Paven oppfordret, ifølge Vatikanradioen, ikke bare religiøse, men også politiske ledere til å fremme og garantere religionsfrihet og retten til å bekjenne sin tro offentlig. Til de som styrer i verden sa paven at også de har ansvaret for å unngå sosiale tilstander som kan gi grobunn for fundamentalisme. De bør drive en politikk som fremmer familien, for familien er stedet hvor menneskelig modenhet har mulighet til å bli utviklet.

Alles ansvar

Men det er ikke bare religiøse og politiske ledere som har ansvaret for freden:

”Fred er en levende dyd, som krever at hver enkelt av oss samarbeider”, sa pave Frans.

Les hele pavens tale på engelsk.