Tromsø: Vår Frue i ny prakt

Den utvendige restaureringen av Vår Frue kirke i Tromsø, domkirken Tromsø stift, er nå så godt som fullført. Noen detaljer står igjen, men vil være i orden med det første. Det har vært en lang vei med start i juni 2015 og ble langt mer omfattende enn forventet (Les også Omfattende renovering av Vår Frue domkirke i Tromsø). Derfor har det også økonomisk blitt et betydelig løft, og gleden er desto større over generøsiteten fra våre givere, særlig i Tyskland.

Vår Frue og anlegget rundt januar 2017 Marek Michalski MSF.JPGSett ovenfra har arbeidene omfattet følgende: Taktekkingen på de i alt fire tårnene er skiftet fra en slags malt metall til kobber, og kors med mer på toppen av spirene er satt i stand. All ytterkledning i tårnene og noen bærende konstruksjoner, er fornyet. Bygningen er sikret mot vibrasjoner fra kirkeklokkene.

På hovedtaket er all gammel skifer byttet ut med ny skifer fra Alta – den gamle begynte å falle ned og var noe av årsaken til starten på renoveringen. Hele taktroen under skiferen og likeledes alt treverk omkring taket er fornyet. De bærende konstruksjonene var nesten ikke angrepet av råte og kunne beholdes. På loftet ble all gammel isolasjon skiftet ut. Adkomsten til loft og tårn, som ligger bak koret, er bygget ny; det krevde mot å klatre opp de gamle stigene. 

Hele ytterkledingen måtte også fornyes. Når først tak og ytterkledning var av, kunne man ta fatt på oppgaven med å få kirken tilbake i opprinnelig fasong. Taket var sunket ned på midten, og langveggene av tømmer bulet ut. Helt rett har ikke alt blitt, men for det utrente øye ser alt rett og riktig ut. Også veggene ble rensket inn til tømmeret og er isolert på ny.

Dengang kirken ble bygget i 1861, og senere da den ble panelt utvendig, hadde man tid til å lage utskjæringer og pynte med utskårne detaljer. Også disse måtte fornyes og arbeidene satt bort til spesialverksted. Utvendig maling, kvalitet og farge, var gjenstand for omfattende diskusjoner med vernemyndigheter. Sluttresultatet er ytterst lojalt mot det tidligere generasjoner skapte samtidig som vi har kunnet foreta forbedringer som en tross alt romsligere økonomi har tillatt.

Når taket var av, bød anledningen seg til å tenke ventilasjon. Ventilasjon ble det, men anlegget kom i stedet i kjelleren under kirken; det som måtte komme inne i kirken, legger man nesten ikke merke til. Anlegget er omfattende og inkluderer varmegjennvinning. Om det gir gevinst i form av sparte utgifter til strøm, er usikkert, men luften inne i kirken er blitt en helt annen, og det er håp om at problemer med heksesot på veggene også vil avta. 

En stor takk

Vi skylder våre velgjørere en stor takk. I Vår Frue menighet er det mange som har gitt gaver, og menigheten har samlet bidratt med 1,6 mill. kroner. Også privatpersoner i Tyskland har kommet med tilskudd. De helt store summene er fra disse institusjonene i Tyskland:

  • Erkebispedømmet Paderborn: 200 000 €
  • Bonifatiuswerk Paderborn: 150 000 €
  • Erkebispedømmet München og Freising: 100 000 €
  • Ansgarwerk München og Freising: 10 000 €
  •  Erkebispedømmet Köln: 300 000 €
  • St. Ansgarius-Werk Köln: 100 000 €

En takk går også til hovedentreprenør, Byggtjenester P&P v/Piotr Wodziczko som gjennom det siste året med blikk for kvalitet og konkrete løsninger i det alt vesentlige har styrt arbeid og fremdrift alene.

Neste oppgave er domkirken innvendig. Omfanget vil være langt mer beskjedent, og mye vil kunne synes med selv begrenset innsats. Så vakker som kirken har blitt utvendig, er ønsket om og gleden ved å kunne videreføre istandsettingen desto større.

Melding fra Tromsø stift

Bilde: Vår Frue domkirke danner sammen med menighetslokaler (som tidligere bl.a. har huset katolsk skole) og bispegård et verneverdig innslag midt i Tromsø sentrum. Her fotografert 31. januar 2017 av sogneprest Marek Michalski MSF.