Utnevnelse i Oslo katolske bispedømme

Biskop Bernt Eidsvig Can. Reg. av Oslo har den 1. desember 2016 utnevnt p. Eystein Freuchen til kapellan i 100% stilling i Mariakirken menighet på Stabekk.