Fast HR-leder i OKB

Anne-Mette Ringdal.jpegAnne-Mette Ringdal er ansatt som fast HR-leder (personalsjef) i Oslo katolske bispe­dømme (OKB) fra 1. februar i år. Ringdal har vært i et engasjement i OKB siden mars 2016.

Det er en svært variert stilling den nye faste HR-lederen nå tar fatt på. Den spenner fra jobbing med personalrutiner, utforming av arbeidsreglement, nyansettelser og oppfølging av ansatte til rådgiving av menigheter og andre om arbeidsforhold og arbeidsjus. HR i OKB omfatter både geistlige og lege ansatte. Til stillingen ligger også lederansvar for ansatte i resepsjonen, biskopens forværelse og leder av husholdningen.

Takknemlig

Anne-Mette Ringdal er utdannet som jurist og har bred arbeidserfaring som leder i offentlig sektor fra departementer og NAV.

– Det har så langt vært en interessant og ikke minst svært lærerik periode i OKB. Jeg ser med glede frem til å fortsette jobben sammen med gode kollegaer i hele bispedømmet. For egen del er jeg takknemlig for den muligheten jeg har fått og ydmyk i forhold til oppgavene som venter, sier hun.