Kallsmesse i St. Olav domkirke i Oslo

Den første torsdag i måneden ber de troende i Oslo katolske bispedømme spesielt for kall til ordenslivet og presteskapet

I kallsmessen i St. Olav domkirke i Oslo, torsdag 2. mars kl. 18.00, ber bispedømmet imidlertid for kall til legordenene.

Etter messen inviterer legdominikanere, legfransiskanere, legpicpus og legmarister til kirkekaffe med en kort presentasjon av de ulike legordenene.

VELKOMMEN!