Kvinnenes internasjonale bønnedag i Tautra Mariakloster

Frosta økumeniske komité inviterer til gudstjeneste på Kvinnenes internasjonale bønnedag i Tautra Mariakloster kl. 17.00 fredag 3. mars, med kirkekaffe i klosteret etterpå. Det er situasjonen for kvinner på Filippinene som står i fokus for bønnedagen i år, og våre filippinske sambygdinger vil delta med lesninger.

Kollekten går til Bibelselskapets arbeid blant traumatiserte kvinner på Filippinene, et prosjekt der de håper å nå 77.000 kvinner de neste få årene. Vold mot kvinner er femdoblet de siste 18 årene, samt at mange lider av traumer etter naturkatastrofer.

Velkommen!