Skjærsilden på Litteraturhuset

Luther_M12_seminarrekke_artikkelbilder_facebook_2016_nr3.png

Selv om den anerkjente teologen og jesuitt-pateren Philip Geister dessverre på grunn av sykdom har meldt forfall til Litteraturhuset i Oslo i kveld, mandag 13. februar, går seminaret med temaet «Skjærsilden, pinen og renselse» som planlagt.

Philip Geisters spesialskrevne foredrag vil i sin helhet bli lest høyt av p. Øystein Lund. Deretter vil professor i religionsfilosofi ved UiO, Marius T. Mjaaland gi sin respons på foredraget. Seansen avsluttes med en samtale mellom Lund og Mjaaland før det åpnes for spørsmål fra salen.

Rektor

Phillip Geister.jpgPhilip Geister er tyskfødt, jesuitt, lektor i teologi og virksom som prest i Sverige. Han er rektor for den katolske høyskolen Newman-instituttet i Uppsala, grunnlagt i 2001 av jesuittene i Sverige. Geister er også redaksjonsmedlem og skribent i Signum, det svenske katolske tidsskriftet for kirke, kultur og samfunn.

Seminarrekken «Luthers teser i vår tid?» på Litteraturhuset i Oslo er et samarbeidsprosjekt mellom Oslo bispedømme og Oslo katolske bispedømme i anledning reformasjonsmarkeringen 2017.

Arrangementet starter klokken 19 i Litteraturhuset. Billetter selges ved inngangen.

Se også arrangementet på facebook.