Skjerper utlånsreglene

Les saken på polsk her...

Biskop Bernt Eidsvig strammer inn på kirkens og menighetenes utlåns- og utleievirksomhet. Det blir innskjerpet at det ikke er anledning til å låne eller leie ut våre lokaler til politiske møter og foredrag.

- Vi har masse flott aktivitet i alle våre lokaler rundt omkring i bispedømmet. Vi gleder oss selvsagt over alt som skjer fra undervisning og kirkekaffe til bokpresentasjoner og korøvelser. Men det er viktig at aktivitetene har sin rot i kirkens virke og menighetenes oppdrag, og ikke misbrukes til rene politiske møter, sier biskop Eidsvig.

Innskjerping

Derfor innskjerper biskopen nå reglene for utlån og utleie av lokaler i bispedømmet. Det tillates ikke lenger utlån og utleie til politisk virksomhet.

- Det har dessverre funnet sted arrangementer og foredrag av tvilsom art hvor en person med høyreekstreme holdninger er sluppet til. Dette er helt uakseptabelt. Vi kan selvsagt ikke tillate at holdninger og synspunkter i strid med våre kristne grunnverdier blir formidlet i våre lokaler. Takket være årvåkenhet, protester og advarsler mot slike møter fra polsk hold, har vi nå fått avlyst arrangementer, sier biskop Eidsvig.

Sjekke ut

Biskopen oppfordrer alle som låner og leier ut lokaler til å foreta en grundig bakgrunnssjekk der de måtte være i tvil.

- Jeg vil bare understreke at arrangementer av politisk karakter ikke skal finne sted i våre lokaler. De som har ansvaret for utlån og utleie må spørre om arrangementenes innhold før de eventuelt stiller lokaler til disposisjon, påpeker biskopen.