Zaostrzenie zasad wynajmu pomieszczeń

Les saken på norsk her...

 

Biskup Bernt Eidsvig obostrza zasady użyczania i wynajmu pomieszczeń kościelnych i parafialnych. Nie jest dozwolone, aby użyczać lub wynajmować nasze pomieszczenia do wszelkiego rodzaju spotkań lub wieców politycznych.

- Wiele różnych i ciekawych aktywności ma miejsce na terenie całej naszej diecezji. Cieszymy się oczywiście z tego wszystkiego, co się dzieje, od działalności dydaktycznej i spotkań przy kawie po Mszy św., poprzez prezentacje nowych książek i próby chóru. Ważne jest, aby te działania zakorzenione były w misji Kościoła i służyły dobru parafii, a nie były nadużywane do spotkań o charakterze politycznym, mówi biskup Eidsvig.

Bardziej rygorystycznie

Dlatego biskup zaostrza reguły użyczania i wynajmu lokali w diecezji. Nie ma pozwolenia na wypożyczenie i wynajem lokali dla działalności politycznej.

- Niestety miało miejsce udostępnienie lokalu na spotkanie wątpliwej natury, na którym ma być obecna osoba ze skrajnie prawicowymi poglądami. Taka sytuacja jest absolutnie niedopuszczalna. Nie możemy pozwolić na prezentowanie w naszych lokalach postaw i poglądów, które są sprzeczne z wartościami chrześcijańskimi. Dzięki czujności, protestom i ostrzeżeniom przed takimi spotkaniami ze strony polskiej, udało nam się odwołać te wydarzenia, mówi biskup Eidsvig.

Sprawdzać

Biskup apeluje do wszystkich, którzy użyczają i wynajmują lokale, aby dokładnie sprawdzali komu i w jakim celu użyczane są pomieszczenia.

- Chciałbym podkreślić, że wydarzenia o politycznym charakterze nie mogą odbywać się w naszych lokalach. Osoby odpowiedzialne za użyczanie i wynajem pomieszczeń zobowiązane są zapytać o rodzaj i tematykę wydarzenia, zanim udostępnią pomieszczenia, akcentuje biskup.