Bønn for kall 6. april

Torsdag den 6. april 2017 er det igjen tid for "BØNN FOR KALL" i Oslo katolske bispedømme.

I tradisjonen tro foregår den sentrale markeringen ved at bispedømmets ordenshus, institutter, fellesskap o.l. har et spesielt ansvar for messen i domkirken, og inviterer til etterfølgende kirkekaffe med presentasjon. Denne gang er det søstrene av Det Hellige Kors av Nhatrang som inviterer.

Messen i St. Olav domkirke starter kl. 18.00, og etter messen får man mulighet til å bli bedre kjent med hverandre, og med søstrene, ved kirkekaffe i menighetssalen.

Velkommen!