FASTEAKSJONEN 2017: Rett til mat, rett til utvikling

Fasteaksjonen bilde_brian og pauline.jpg

Som ettåring var Brian (bildet) underernært og forsinket i sin utvikling. I dag er han en glad og sosial gutt, forteller søster Pauline. (Photo: Philip Laubner /CRS)

 

Czytaj sprawę w języku polskim

Sult hemmer barns utvikling

Nesten 250 millioner barn under fem år risikerer å få sin framtid ødelagt fordi de ikke har nok mat. Men en verden uten sult er mulig!

At Brian Njoroge er en aktiv fireåring er bemerkelsesverdig. Da hans mor brakte han til et helsesenter drevet av amerikanske Caritas (CRS) i Kenya var han en apatisk ett-åring. Ved senteret ble det oppdaget at Brian var forsinket i sin utvikling og at han var underernært. De startet derfor med å gi ham næringstillegg, som skulle hjelpe ham med å vokse. I tillegg gjorde sykepleierne ulike øvelser sammen med Brian som stimulerte hjernen hans og hans motoriske utvikling. I dag er Brian en glad og sosial gutt. Han har gjort store framskritt, forteller søster Pauline.

Både barnets vekst og hjerne tar skade av for lite mat de første 1000 dagene av livet. Veksthemning, eller såkalt «stunting», er et enormt problem som rammer 43 prosent av barn i utviklings- og mellominntektsland, ifølge en ny studie publisert i det anerkjente medisinske tidsskriftet The Lancet.

Barn som har vært underernært de første tusen dagene av livet, har en høyde som er tydelig lavere enn gjennomsnittet for deres alder. Nå viser også forskningen at underernæring har en klar effekt på hjernen de første leveårene. Disse barna får problemer med å henge med på skolen, og med å skaffe seg inntekt og arbeid når de blir voksne. Dette betyr at selv om alle barn får en utdanning, har likevel ikke alle de samme mulighetene til å lykkes.

Ifølge Verdensbanken kan vi bare sikre like muligheter for alle barn dersom vi sørger for å gi alle gravide, ammende og småbarn nok næringsrik mat.

Gjennom FNs bærekraftighetsmål har alle stater forpliktet seg til å utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk innen 2030.

Caritas jobber hver dag for at flere barn og familier kan få spise seg mette. Det gjør vi blant annet ved å gi bønder opplæring i bærekraftige dyrkingsmetoder som øker avlinger og gjør dem bedre rustet til å møte tørke og klimaendringer.

 

Gi barn en bedre framtid! Støtt årets fasteaksjon 

Les mer om fasteaksjonen på Caritas nettsider

 

fasteaksjonen bilde brian utenfor sitt hjem i Nairobi.jpg

Brian i full aktivitet utenfor familiens hus i Nairobi (Foto: Philip Laubner /CRS.)