PASTORALAVDELINGENS LIVSVERNSEMINAR 2017

Når loven hindrer aktivt livsvern – Samvittighetsfrihet for helsearbeidere

LØRDAG 25. MARS 2017

Kl. 10 - 15

Høytiden for Herrens bebudelse

Seminaret holdes i Mariagården Akersveien 16 C Oslo

Obs! Påmelding til maria.fongen@katolsk.no (For å beregne servering)

pastoralavdelingens logo.png

 

Foredragsholdere:

legen.jpgKatarzyna Jachimowicz

Lege og samvittighetsfrihets-forkjemper. Hun er fastlegen som ble oppsagt av Sauherad kommune for å ha nektet å bidra til å ta liv ved å sette inn spiral. Katarzyna Jachimowicz har tatt saken sin til det norske rettsapparatet.

 

 

 

morten.jpgMorten Magelssen

er lege med doktorgrad i medisinsk etikk, har sittet i det regjeringsoppnevnte Samvittighetsutvalget. I 2013 utga han boka "Menneskeverd i klinikk og politikk. Bioetikk i lys av kristen tro". Han er forsker ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo.

 

 

 

håkon.jpgHåkon Bleken

er advokat og har i mange år vært leder for OKBs Kommisjon for rettferdighet og fred. Han har ført Katarzyna Jachimowicz’ sak i Aust-Telemark Tingrett.

 

 

 

p. Hallvard.jpgHallvard Thomas Hole OFM er prest hos fransiskanerne i Arendal. Han er engasjert i livsvernspørsmål og deltar i det offentlige ordskiftet.

 

 

 

PROGRAM

Fra 10.00 Registrering,

kaffe og te

10.30 Åpningsbønn og    velkomstord

10.40 Katarzyna Jachimowicz:

«Sauer blant ulver – Kristne legers plass i det sekulære samfunnet»

11.10 Åpent for spørsmål

11.20 Håkon Bleken:

«Livsvern og samvittighetsfrihet – juridiske kår i dagens Norge»

11.45 Åpent for spørsmål

12.00 Angelus og lunsj

12.45 Morten Magelssen:

«Hvordan forsvare samvittighetsfrihet for helsearbeidere i en sekulær tidsalder»

13.30 Åpent for spørsmål

13.45 Pause – Kaffe og te

14.05 P. Hallvard Hole OFM:

 «Kirkens stemme i samvittighetsfrihets-spørsmålet».

14.25 Åpen diskusjon:

Hvilke muligheter har kristne helsearbeidere til å leve i tråd med sin samvittighet i dag? Hvilke konkrete tiltak kan vi enes om å foreslå for vårt bispedømme?

14.50 Oppsummering og avslutning