Assenmacher 65 år

gunter Assenmacher.jpgDomkannik i Köln i Tyskland, prelat dr. Günter Assenmacher fylte 3. mars 65 år. Msgr. Torbjørn Olsen representerte Oslo katolske bispedømme ved årsmarkeringen.

Prelat Assenmacher er i Norden første og fremst kjent som direktør for St. Ansgarius-Werk Köln, en av de «mindre» tyske hjelpeorganisasjoner som har støttet Den katolske kirke i Norden gjennom mange tiår.

Assenmacher ble presteviet i 1977 og doktorerte i kirkerett ved det pavelige universitet Gregoriana i Roma i 1984. Siden har han innehatt en lang rekke høye posisjon og funksjoner i og utenfor erkebispedømmet Köln. Medlem av domkapitlet har han vært fra 2004 og dompredikant fra 2005. Fremfor alt er det som jurist Assenmacher er kjent. Fra 1990 til 1994 ledet han stabsavdelingen kirkerett i generalvikariatet i Köln. I 1995 ble han official (rettsvikar) i erkebispedømmet, og han har hatt de samme funksjoner i bispedømmene Essen fra 2009 og Limburg fra 2010. Parallelt med dette har han hatt høyere undervisningsoppdrag i Tyskland og Roma. Han er dessuten med i erkebiskopens rådgiverstab for spørsmål om seksuelle misbruk, samt medlem av en rekke råd i erkebispedømmet. Dertil kommer 11 års arbeid som husgeistlig for en søsterkommunitet.

Mange nordiske ordens- og prestekandidater har gjennom PSP blitt kjent med Assenmacher. Kanskje har man i første omgang merket seg ham som en meget pertentlig mann, i alt fra kleskode til titulatur. De av oss som har hatt mer kontakt med ham, har i tillegg sett menneskelighet, humor, stor faglig kompetanse og engasjement.

Venner av prelat Assenmacher klarte å overraske jubilanten med et helt festskrift på 65 års-dagen: Veritas vos liberabit (Sannheten skal frigjøre dere). Da han skulle ende arbeidsdagen 3. mars med et lite kaffeselskap sammen med de nærmeste medarbeidere, viste det seg at erkebiskopen, Rainer Maria kardinal Woelki, bød på en «festakt» med mellom 70 og 80 gjester, deriblant to andre kardinaler (Joachim Meisner og Raymond Leo Bruke fra Roma, sistnevnte også med et bidrag til festskriftet), en rekke biskoper og mange fagkollegaer og andre nære medarbeidere. Festskriftets tittel er ikke uten sammenheng med Assenmachers årelange engasjement, i en tidsalder som ifølge forordet er blitt kalt «postfaktisk». Skriftet er på nesten 800 sider, med 38 bidragsytere, herunder fra Norden Torbjørn Olsen med artikkelen «Der Begriff „portio Populi Dei“ und dessen Übersetzung in moderne Sprachen» (Begrepet «portio Populi Dei» og dets oversettelse til moderne språk).