St. Dominikus klosters venner

St. Dominikus kloster på Majorstuen i Oslo har i nærmere hundre år drevet omfattende  opplysningsvirksomhet innen teologiske og kulturelle emner. St. Dominikus klosters venner er en nystartet venneforening som arbeider for å støtte opp om denne verdifulle arven. Sammen med dominikanerbrødrene arrangerer foreningen foredrag og konserter. Foreningen har en medlemskontingent på kr. 500/år, og administrerer både en generell givertjeneste og innsamling til bestemte prosjekter - alle midler går uavkortet til vedlikehold av klosterkirken og klosteret.

 

Neste arrangement i venneforeningens regi er onsdag 15. mars kl. 19.30:  «Vi lager barn» ved forsker og kirkehistoriker Eivor Oftestad. Onsdag 10. mai kl. 19.30 vil  kirkehistoriker Jan Schumacher foredra om «Luther i jubiléets perspektiv». Til høsten blir det foredrag om partikkelfysikk og «Gudspartikkelen», og om den katolske filosofen Edith Stein. Alle er hjertelig velkommen! Detaljert informasjon blir lagt ut forløpende på foreningens hjemmesider, http://stdominikus.katolsk.no/om-st-dominikus-klosters-venner-2/

 

Alle er også hjertelig velkomne som medlemmer av  venneforeningen, uavhengig av konfesjonstilhørighet, se http://stdominikus.katolsk.no/bli-medlem/. Man kan også støtte klosteret direkte, ved å gi en gave eller opprette avtalegiro, se http://stdominikus.katolsk.no/givertjeneste/

 

Ved spørsmål: Ta gjerne kontakt med venneforeningen på e-post, post@klostervenner.no.