Temadag for prestene i Oslo katolske bispedømme

temadag for prestene.jpg

BISKOPEN MED GRUPPEN. Fra venstre: p. Poitr Gwizdz, p. Waldemar Bozek, p. Rooni Yousif, p. Egil Mogstad, p. Øystein Lund, biskop Bernt, Mgr Hai, p. Janus Batko, p. Michael Nguyen, p. Piotr Gasior, p. Hallvard Hole, p. Tao Nguyen og p. Haavar Nilsen.

Bispedømmet har i løpet av det siste drøyt halve året arrangert temadager for alle prestene i Oslo katolske bispedømme og Trondheim stift. Hensikten med temadagene er  at prestene skal møtes i mindre grupper for å bli bedre kjent og kunne bygge nettverk både på tvers av språk, nasjonaliteter, menigheter og landsdeler sier biskopen. En sentral del av dagene har vært møte mellom prestene og biskopen.  Deltakerne har også blitt oppfordret til å gi bispedømmet tips og råd om hva menighetene og prestene har behov for, og til å dele gode erfaringer med oss.

Tirsdag 14. mars hadde vi besøk av den siste gruppen prester i denne første kursrekken. Det var 12 deltakere spredd fra Arendal i sør via Telemark, Vestfold og Oslo i øst til Bergen i vest og Trondheim i nord i tillegg til en prest i Innvandrersjelesorgen med Skandinavia som virkefelt. Uten å åpenbare for mye, må det sies at dagen var preget av godt engasjement, gode diskusjoner og ikke minst språklig mangfold.