Wade slutter

Bilde av Lisa Wade til s.3.jpgLisa Wade slutter som administrativ leder i Oslo katolske bispedømme.

-Lisa har gjort en formidabel innsats for bispedømmet den tiden hun har vært her, i en av de mest krevende perioder for bispedømmet noensinne. Hun kom inn på midlertidig basis i mars 2015 for å avhjelpe i en akutt situasjon da politiet tok seg inn i våre lokaler. Lisa skulle i utgangspunktet bare være noen måneder, men jeg er glad for at hun ble så lenge og har fått ryddet opp og gjort så mye for oss, sier biskop Bernt Eidsvig.

Lisa Wade har vært bispedømmets fungerende administrative leder fra 1. mars 2015. Hun har ledet det daglige arbeidet i administrasjonen, gjennomført endringer og frontet den vanskelige registersaken i mediene.

-Jeg er takknemlig for at jeg fikk mulighet til å gjøre en innsats for kirken. Tiden i OKB har vært lærerik og krevende. Lærerik fordi medlemsregistreringssaken viser hvor galt det kan gå når en organisasjon vokser raskt uten at ledelse og administrasjon bygges ut tilsvarende. Her har bispedømmet en utfordring, som vi bare så vidt har begynt på, sier Wade, som brenner spesielt for at det må arbeides mer for å tilrettelegge for legfolkets frivillig innsats.

- Kirken har store, menneskelige ressurser. Vi må bare bli flinkere til å lene oss på dem og innse hvilken kilde de er til utvikling og vekst.

Hun legger ikke skjul på at hun gjerne skulle hatt medlemsregistreringssaken i havn før hun sluttet og synes det er meningsløst at OKB skal måtte tilbakebetale millioner når staten faktisk erkjenner at pengene er brukt til det de skal, og medlemmene viste seg å være katolikker.

-Medlemsregistreringssaken er og har vært vanskelig, spesielt fordi den har skapt vondt blod blant våre egne. Det er mye følelser. Selv har jeg tenkt pragmatisk. Feil skjer, da må vi rydde opp, se fremover og gjøre alt vi kan for å unngå at noe lignende skjer igjen.

Det har i perioder blåst kraftig rundt Wades håndtering av medlemsregistersaken og interne forhold.

-Ledere må tåle å stå litt i støy. Det var noe jeg visste da jeg påtok meg oppdraget. Men jeg ble nok overrumplet av at det kom flere angrep mot min person gjennom media. Heldigvis har jeg også fått mange hilsener, støtteerklæringer og forsikringer om forbønn gjennom disse to årene. Det har vært viktig for meg, og jeg beklager at jeg ikke har rukket å takke alle personlig. Derfor benytter jeg sjansen her: Tusen takk!

Wade går nå tilbake til sin virksomhet som skribent og rådgiver i organisasjonsutvikling. Hun fortsetter som styreleder i St Olav bokhandel og med mailadressen lisa.wade@katolsk.no.