Bispekonferansen om familien

den-nordiske-bispekonferansens-logo.jpeg

 

Den nordiske bispekonferansens plenarforsamling var samlet i et fire dagers møte i Hamburg der man først og fremst samtalte om den pastorale tilpasning av pave Frans apostoliske oppfordring «Amoris lætitia» og om presteutdanning.

Ansgar-werk

Den nordiske bispekonferensen omfattar Island, Finland, Danmark, Norge og Sverige. Hamburgs erkebispedømme og Osnabrücks bispedømme i Tyskland har de siste 50 år samarbeidet med den «lille» katolske forsamlingen i Norden med omlag 350 000 troende gjennom  Ansgar-werk.

Konferansens deltagere feiret messe i Hamburgs katolske domkirke Mariendom. I sin preken talte biskopen av  Osnabrück, Franz-Josef Hermann Bode, om at katolikker som lever i sterkt sekulariserte samfunn, skal se utfordringen som en mulighet for de troende til å så frø.

En av dagene ble viet Pavens apostoliske oppfordring til familiekjærlighet. To eksperter på moralteologi og pastoralt arbeid ledet samtalen. Biskopene fortsatte samtalen som ble innledet i fjor om familiens evangelisering i de nordiske landene. 

Karmelittene

Biskopene snakket videre om retningslinjer for presteutdanningen. De forberedte også den felles pilegrimsvandringen i 2018 for relikviene av karmelittsøsteren Den hellige Teresa av Lisieuxs og hennes foreldre, hellige Zelie og Louis Martin.   

Les også De nordiske biskoper om Amoris Lætitia