De nordiske biskoper om Amoris Lætitia

Til menighetene i Tromsø stift

Kjære søstre og brødre,

Den 19. mars 2016 offentliggjorde pave Frans sitt postsynodale skriv „Amoris Lætitia“.  Forut for dette var det to bispesynoder som intensivt drøftet temaet ekteskap og familie.

Dette pavelige skriv ønsker vi at alle våre troende legger seg på hjertet. Det er hyrdens ord til sin hjord, ord som er til oppmuntring for våre familier, som vil overbevise unge mennesker om ekteskapets betydning og som viser forståelse for ekteskapets og familiens mange utfordringer i vår tid.

Et omdiskutert kapittel (nr 8) i det pavelige skriv gjelder situasjonen til de ektefeller som er skilt og som har inngått et andre sivilt ekteskap. Ulike bispekonferanser drøfter dette kapittelet under sine møter og også vi, de nordiske biskoper, har tatt opp dette temaet under vårt møte sist uke i Hamburg. Etter vårt skjønn vil generelle retningslinjer som blir utarbeidet av en bispekonferanse, i denne sammenheng ikke alltid være til hjelp og ikke alltid yte de berørte rettferdighet.

Vi vet at situasjonen til gjengifte fraskilte, som ikke kan ta del i Kirkens sakramentale liv, er smertefull for mange av de berørte. Vi ønsker å gjøre det klart for dem at de tilhører Kirken og at Kirken ikke svikter dem. Vi vil fortsette arbeidet med å undersøke de muligheter som, på bakgrunn av Kirkens lære om ekteskapets uoppløselighet, kan lindre de berørtes  pastorale nød.“

 

Tromsø og Oslo, den 12. april 2017 

Msgr. Berislav Grgić  

Biskop av Tromsø