Kallsmesse med St. Josephsøstrene

Første torsdag i måneden ber de troende i Oslo katolske bispedømme spesielt for kall til preste- og ordensliv. Alle menigheter og klostre i bispedømmet oppfordres til å gjøre dette lokalt, og alle katolikker oppfordres til å be alene og i familien.

Torsdag 4. mai blir kallsmessen feiret hos St. Josephsøstrene på Grefsen, Gladsvei 23, Oslo.

Den hl. messe begynner kl.18.00 i kapellet på Låven, 3. etg. Biskop Bernt Eidsvig er hovedcelebrant.

Etter messen er alle hjertelig velkomne til kirkekaffe i søstrenes spisestue.

Velkommen!