Kiedy wzbogacamy Kościół różnorodnymi tradycjami

Les saken på norsk

Polsk gruppe arrangement.JPG

26-go kwietnia w Oslo odbyło się otwarte spotkanie na temat poprawy komunikacji między Kościołem w Norwegii a polskojęzycznymi katolikami. To, że istnieje ogromna potrzeba poprawy komunikacji jest oczywiste. Potrzeba wzmocnienia wzajemnego zrozumienia jest rzeczą fundamentalną.

Świeccy i duchowni z parafii w Oslo oraz innych okolicznych parafii a także z Arendal uczestniczyli w tym spotkaniu. Było to spotkanie dwujęzyczne, wszystko co zostało powiedziane było tłumaczone zarówno na język norweski jak i język polski. Zostało podkreślone, że wzajemne zrozumienie pod względem czysto językowym jest praktycznym wyzwaniem, z którym możemy sobie poradzić w naszym Kościele, który jest bogaty w różne zasoby.

Jest to wyzwanie, które jednak ma pewne wymagania: cierpliwość i chęć zrozumienia. Wzajemne zrozumienie dotyczy, poza językiem, zrozumienia dla Kościoła katolickiego w Norwegii w całej jego różnorodności, jego historii i miejsca we współczesnym społeczeństwie. Dotyczy także chęci, ciekawości wobec tradycji i pobożności, które są kluczowe dla naszych braci i sióstr w wierze. W tym przypadku: polskojęzycznych katolików w Norwegii.

To, że coraz większa liczba katolickich parafii w ciągu ostatnich lat miała w swoich kościołach Boży Grób od Wielkiego Piątku do zmartwychwstania Jezusa, jest ubogaceniem dla nas wszystkich, właśnie dlatego, że katolicy pochodzący z Polski dzielą się swoimi tradycjami w Norwegii.

Kościół w Norwegii posiada wieloletnie doświadczenie bycia Kościołem emigrantów. Niemniej jednak wyzwania komunikacyjne są nieustannie powtarzającym się tematem. Powodem tego jest także nieustanny napływ nowych ludzi. Nowoprzybyli Polacy, ci, którzy postanowili osiedlić się tutaj na dłuższy czas, ale także osoby pochodzące z innych krajów czy nowi katolicy w Kościele. Dla wszystkich w takiej językowej i kulturowej złożoności Kościoła, komunikacja jest czymś nowym. Oznacza to, że prace nad poprawą komunikacji muszą być trwałe.

Grupa robocza powołana przez biskupa w celu zrozumienia wyzwań i wskazania możliwości poprawy sytuacji związanej z komunikacją pomiędzy Kościołem katolickim w Norwegii a polskojęzycznymi katolikami przedstawi podsumowanie efektów swojej pracy pod koniec czerwca. Podsumowanie zostanie opublikowane na stronie katolsk.no w jęz. polskim i norweskim. Idee i przemyślenia z otwartego spotkania, ankiety internetowej, otrzymanych informacji (ustnych i pisemnych), a także spostrzeżenia z majowego spotkania biskupa wraz z polskojęzycznymi księżmi będą stanowić podstawę do podsumowania, propozycje i zalecenia ze strony Grupy roboczej.

Grupa robocza pragnie podziękować za otrzymane dotychczas uwagi i spostrzeżenia oraz zachęca wszystkich, którzy jeszcze chcą, do podzielenia się swoimi przemyśleniami oraz doświadczeniem. Idee i przemyślenia można kierować do Kathrine Låver kathrine.laver@katolsk.no i Karola Michalczuka karol.michalczuk@katolsk.no do 31-og maja.

Zachęcamy również wszystkich polskojęzycznych katolików do udziału w krótkiej anonimowej ankiecie na temat poprawy komunikacji w Kościele katolickim, która dostępna jest pod adresem: www.katolik.no. Zajmie to około 5 minut i można to zrobić na telefonie komórkowym, tablecie czy komputerze.

W skład Grupy roboczej wchodzą: Anna Jabłecka, ks. Valdemaras Lisovskis, o. Hallvard Hole, Marta Bivand Erdal, Aleksandra Śramkowska, Karol Michalczuk, Irek Demianiuk i Łukasz Mikosz.