Maria Sammut slutter

Maria Junttila Sammut.jpeg

Den 31. mars 2017 sluttet leder for pastoralavdelingen, Maria Junttila Sammut, i sin stilling i Oslo katolske bispedømme (OKB).

Maria har arbeidet i bispedømmet siden februar 2013, men vært engasjert allerede fra 2011 med å lage en pastoralplan. Foruten å forme og lede pastoralavdelingen, har Maria J. Sammut gjort et foregangsarbeid i å skape digitale arenaer for trosformidlingen, i første rekke ved å bygge opp ressursbanken Blilys.no for katekese, familie og skole fra grunnen av, med film-, spill- og musikkressurser i tillegg til komplette undervisningsopplegg. Hun har også etablert plattformer på sosiale medier for pastoralavdelingen og kateketene.

Maria J. Sammut har nedlagt et stort arbeid i å utvikle emner på universitetsnivå for undervisning av prestestudenter og kandidater til det permanente diakonat i samarbeid med Det teologiske menighetsfakultet, og vært en pådriver i bispedømmets satsing på å tilby prestene lederkurs. Hun har dessuten samarbeidet tett med Norges Unge Katolikker (NUK) om menighetenes barne- og ungdomsarbeid, og hatt administrativt ansvar for kursvirksomheten i bispedømmets forebyggende arbeid mot seksuelle krenkelser.

Maria J. Sammut er fra Tromsø og kom til OKB med inngående kirkelig erfaring og stor faglig kompetanse. Hun hadde vært karmelittnonne i Tromsø en rekke år og deretter dominikanerinne i Oslo, før hun var trådt ut og siden hadde giftet seg. På Menighetsfakultetet hadde hun tatt mastergraden i teologi og var gått i gang med doktoravhandlingen «The Theology of Tradition of Joseph Ratzinger: A Historical and Systematic Analysis»

– I Maria Sammut fikk bispedømmet en meget engasjert og kreativ medarbeider. Pastoralavdelingen fungerte det meste av tiden under Sammut som sekretariat for bispedømmets pastoralråd, og viste i den sammenheng stort initiativ og var effektiv til å iverksette rådets vedtak. Samtidig som Maria Sammut valgte å si opp stillingen sin, står bispedømmet overfor nye pastorale utfordringer. Å fylle hennes sko vil ikke være enkelt. Vi takker for engasjementet og innsatsen i de siste år, sier msgr og biskoppelig vikar, Torbjørn Olsen.