Når vi beriker Kirken med våre ulike tradisjoner

Przeczytaj po polsku

Polsk gruppe arrangement.JPG

Et åpent møte om å bedre kommunikasjonen mellom Kirken i Norge og polsktalende katolikker fant sted i Oslo 26 april. At det er et stort potensiale for å bedre kommunikasjonen er tydelig. Behovet for å styrke gjensidig forståelse er grunnleggende.

Legfolk og prester fra Oslo-menighetene og flere menigheter på Østlandet, samt Arendal, deltok på møtet. Hele møtet foregikk på norsk og polsk, med gjensidig oversettelse begge veier. Å rent språklig forstå hverandre ble slik understreket som en praktisk utfordring, som er løsbar i vår ressurssterke kirke.

Dette er en utfordring som likefullt krever noe: tålmodighet og vilje til å investere i å forstå. Gjensidig forståelse dreier seg, utover språket, om kjennskap til den katolske kirke i Norge i all dens mangfold, dens historie, og plass i dagens norske samfunn. Men det dreier seg også om et ønske, en nysgjerrighet, overfor tradisjoner og fromhet som er sentrale for våre brødre og søstre i troen. Her: for polsktalende katolikker i Norge.

Det at flere og flere katolske kirker de siste årene har hatt Jesu grav som en del av kirkerommets preg fra Langfredag til den tomme graven etter oppstandelsen, er en berikelse for oss alle, nettopp fordi vi får del i tradisjoner polsktalende katolikker tar med seg til Norge.

Kirken i Norge har lang erfaring med å være innvandrerkirke. Likevel er kommunikasjonsutfordringer et tilbakevendende tema. Dette har ikke minst bakgrunn i at stadig er nye mennesker kommer til. Nyankomne polakker, polakker som finner ut at de skal bli boende her mer permanent, men også mennesker fra så mange andre land, og nye katolikker som tas opp i Kirken. For alle er kommunikasjon i en språklig og kulturelt sammensatt kirke nytt. Dette innebærer at arbeidet med bedret kommunikasjon må være vedvarende.

Arbeidsgruppen som biskopen har nedsatt for å bistå i å forstå utfordringene med, og foreslå mulige forbedringer på, kommunikasjon mellom Kirken i Norge og polsktalende katolikker vil levere sin oppsummering innen utgangen av juni. Denne vil offentligjøres på katolsk.no på polsk og norsk. Innspillene fra det åpne møtet, fra spørreundersøkelsen på nett, mottatte bidrag (muntlig og skriftlig), så vel som innsikt fra et møte med biskopen og de polsktalende prestene i mai, vil danne grunnlaget for arbeidsgruppens oppsummering, forslag og anbefalinger.

Arbeidsgruppen takker for mottatte innspill så langt og oppfordrer alle som ønsker det til å bidra med sin innsikt og erfaring. Send gjerne e-post til Kathrine Låver kathrine.laver@katolsk.no og Karol Michalczuk karol.michalczuk@katolsk.no innen 31. mai.

Vi oppfordrer alle polsktalende katolikker om å delta i spørreundersøkelsen om temaet, www.katolik.no. Det tar 5 minutter og kan fylles inn på mobil, såvel som nettbrett eller PC.

Arbeidsgruppen består av Anna Jabłecka, p. Valdemaras Lisovskis, p. Hallvard Hole, Marta Bivand Erdal, Aleksandra Śramkowska, Karol Michalczuk, Irek Demianiuk i Łukasz Mikosz.