Ny nuntius

Nuntsius erkebiskop James Patric Green.jpgPave Frans utnevnte torsdag den 6. april 2017 erkebiskop James Patrick Green, titular-biskop av Altinum, til ny apostolisk nuntius til Sverige og Island. Utnevnelsen til de øvrige nordiske land skjer ventelig om kort tid.

Erkebiskop Green er født i USA i 1950 og har den siste tiden virket i Peru. Han etterfølger erkebiskop Henryk Josef Nowacki som gikk av som nuntius til de nordiske land tidligere i år.
Green ble presteviet for erkebispedømmet Philadelphia den 15. mai 1976. I sine første år i diplomatisk tjeneste for Den hellige stol virket han i Papua New Guinea, Korea, Nederland, Spania inntil han i 1999 ble forflyttet til Danmark som nuntiaturråd ved nuntiaturet for de nordiske land. Han tilbrakte etter det et år i Taiwan som chargé d'affaires før han ble kalt til Roma i 2002.

Green ble utnevnt til titular-erkebiskop av Altinum av pave Benedikt XVI den 17. august 2006 og ble samme dag også utnevnt til apostolisk nuntius til Sør-Afrika og Namibia, samt apostolisk delegat til Botswana.

Den 15. oktober 2011 ble Green utnevnt til apostolisk nuntius til Peru.

En apostolisk nuntius er en embedsmann ved Den hellige stols diplomati og har samme rang som ambassadør. Han er akkreditert til en verdslig regjering og er også bindeleddet mellom Den hellige stol og Den katolske kirke i det eller de land han virker i.