Stabsleder for administrasjonen

Anne-Mette Ringdal.jpegFra og med den 1. april 2017 er Anne-Mette Ringdal konstituert i stillingen som Stabsleder for administrasjonen i Oslo katolske bispedømme. Hun ble 1. februar først ansatt som fast HR-leder.

Ringdal er ikke et nytt ansikt i bispedømme, og har tidligere vært i et engasjement som HR-leder i Oslo katolske bispedømme siden mars 2016. Det er en svært variert stilling hun nå vil ta fatt på som Stabsleder. Til stillingen ligger også lederansvar for de ansatte på biskopens forværelse, for husholdningen, resepsjonen og  administrasjonens ledergruppe. Inntil videre vil hun og følge opp oppgavene som HR-leder.

– Jeg er svært takknemlig for at Anne-Mette Ringdal påtar seg denne viktige oppgaven, og ser frem til det videre samarbeide, sier biskop Bernt Eidsvig.