Tribunalets årlige generalforsamling

Tribunalet generalforsamling.jpg

26. til 28. april 2017 var Oslo katolske bispedømmes Tribunal samlet i Edinburgh i Skottland. Anledningen var Tribunalets årlige generalforsamling, hvor Biskop Bernt Eidsvig som Tribunalets moderator, inviterte sekretariat og juridisk stab til bønn, refleksjon og studier sammen med ham. Møtet hadde sitt høydepunkt i felles messefeiring, hvor Biskop Eidsvig takket Tribunalet for det imponerende arbeid som utføres der. Av studier ble fokus spesielt lagt på utfordringer i kjølvannet av de forenklinger Pave Frans innførte i desember 2015, vedrørende prosessen rundt annullasjonssaker. 

Tribunalet i Oslo katolske bispedømme har ansvar for hele Norge, og bistår også Trondheim- og Tromsø stift. Sekretariatet er plassert i Oslo, mens intervjuere er spredt utover det hele Norge. Tribunalets juridiske stab er også spredt utover, og er å finne i land som Norge, Skottland, England, Irland og USA. Grunnet lange avstander i geografisk plassering, er den årlige generalforsamlingen hvor biskop Eidsvig inviterer sekretariat og juridisk stab til noen dagers arbeid sammen med ham, særdeles viktig. 

Møtet finner av praktiske og økonomiske årsaker vanligvis sted i Edinburgh i Skottland. Det er allikevel viktig at Tribunalet som helhet møtes jevnlig i det bispedømme det tjener Kirken og de troende. Av denne grunn inviterer biskop Eidsvig til generalforsamling i Norge med jevne mellomrom, slik at også Tribunalet kan være samlet som enhet der de tjener, samtidig som Tribunalets frivillige medhjelperne i Norge, får delta. Generalforsamlingen neste år vil derfor finne sted i Oslo i juni 2018.