Johannes Paul den andres plass

Pave Johannes Paul II får sin egen plass i Trondheim. Plassen foran St. Olav domkirke skal hedres med Den hellige pavens navn.

Pave Johannes Pauls plass.jpg

På første pinsedag og konfirmasjons-søndagen i St. Olav domkirke ble monteringen av minneplaketten for pave Johannes Paul den andres besøk i Trondheim i juni 1989 markert med en seremoni ledet av biskop Bernt Eidsvig. Biskopen uttrykte stor glede over at plassen foran den nye domkirken skal få navn etter Den hellige pave Johannes Paul II.

– Ekstra gledelig er nok dette for den polske delen av menigheten. At plassen foran deres kirke her i Trondheim får navn etter den første polske paven, gir en spesiell tilknytning, påpekte biskopen.

På klokketårnet

Minneplaketten sto tidligere i den gamle kirken. Den er nå blitt montert på klokketårnet til den nye domkirken, på den delen som vender mot plassen, forteller Per Albert Vold, økonom i Trondheim stift.

– Plassen heter strengt tatt ingenting i dag, så derfor er det flott at vi nå kan hedre den siste paven som besøkte Trondheim, i 1989, med en egen plass, sier Vold.

Han understreker pave Johannes Paul IIs betydning for det kristne Norge.

Døråpner

– Paven ble en døråpner for det økumeniske samarbeidet i vårt land da han besøkte Norge. Etter pavens besøk ble dialogen mellom våre to største kirker, den lutherske og den katolske, bedret. Besøket la grunnlaget for den gode dialogen vi har i dag, sier Vold.

Det gjenstår ennå litt før plassen får navnet offisielt. Trondheim kommune skal gjøre en formell behandling av søknaden om navneendring, og det kan ta noen måneder.

– Men vi satser på en offisiell innvielse av Johannes Paul den andres plass til høsten, med både biskopen og offisielle representanter fra Trondheim kommune til stede, avslutter Per Albert Vold.

St. Olav domkirke kan vinne byggeskikkpris: Les mer